Polsko-Ukraińska Platforma Innowacji w Energetyce

Katowice, Polska

Lwów, Ukraina

urakol

Katalog

W ramach realizacji projektu został opracowany dokument pt. Katalog branżowy nowych technologii i dobry praktyk w obszarze produkcji i wykorzystania energii.  Katalog ten stanowi zbiór wybranych krajowych ekoinnowacyjnych technologii energetycznych i obejmuje m.in. kotły o małej mocy na paliwa stałe, w tym na biomasę, systemy odzysku ciepła, systemy oczyszczania spalin oraz dobre praktyki wdrażania tych technologii.

Katalog został opracowany w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, dzięki współpracy z firmami krajowymi.

clipboard01

pobierz katalog