Polsko-Ukraińska Platforma Innowacji w Energetyce

Katowice, Polska

Lwów, Ukraina

urakol

Projekt

PROJEKT URAKOL
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
obwodu lwowskiego  poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania surowców energetycznych” –  finansowany w ramach programu
Polska Pomoc Rozwojowa 2016


Celem projektu jest aktywizacja przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii opartych na lokalnych surowcach energetycznych, tj. budowie zintegrowanego systemu produkcji, dystrybucji i odbioru produktów. W perspektywie długoterminowej wyniki projektu przyczynią się do zmniejszenia uzależnienia obwodu lwowskiego od dostaw gazu na rzecz czystych technologii węglowych oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego regionu.

 

Cele projektu:

– wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii energetycznych

– budowanie wiedzy z udziałem twórców i dostawców technologii

– stworzenie podstaw do efektywnego wykorzystania paliw stałych (węgiel, węgiel i biomasa, biomasa) w warunkach okręgu obwodu Lwowskiego

 

Działania projektowe:

BUDOWANIE WIEDZY

1) Warsztaty

2) Wizyty studialne w zakładach przemysłowych

DZIAŁANIA PILOTAŻOWE: KONCEPCJA I STUDIUM

1) spotkania robocze z przedsiębiorcami ukraińskimi zainteresowanymi wykorzystaniem i wdrożeniem doświadczeń strony polskiej Lwów.

2) Opracowanie koncepcji i studium

KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE WIEDZĄ i ROZPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW

1) Polsko-Ukraińska Platforma Innowacji w Energetyce (PUPIE)

2) Portal internetowy: http://urakol.iggcm.org.ua/

3) Konferencja i wystawa technologii Lwów

4) Rozpowszechnienie katalogów i broszur w obwodzie lwowskim

 

Kierownik projektu:

Eugeniusz Jędrysik

(Główny Instytut Górnictwa, Katowice)

tel. +48 32 259 24 77

e-mail: ejedrysik@gig.eu