Polsko-Ukraińska Platforma Innowacji w Energetyce

Katowice, Polska

Lwów, Ukraina

urakol

Partnerzy

Partnerzy projektu

Lider projektu – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z najbardziej uznanych partnerów w tworzeniu nowoczesnych, energooszczędnych oraz czystych technologii i rozwiązań technicznych. W skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza GIG wchodzą laboratoria: Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii, Ochrony Powietrza, Analiz Ekoefektywności Technologii i Produktów, Energetyki Procesowej oraz Laboratorium Instalacji Doświadczalnych, w których realizowane są liczne prace z zakresu odnawialnych źródeł energii, chemicznej przeróbka węgla, współspalania węgla z biomasą/odpadami, racjonalizacji wytwarzania i użytkowania energii, ochrony powietrza, auditingu energetycznego i certyfikacji energetycznej.

Więcej o Głównym Instytucie Górnictwa: www.gig.eu

Partner projektu Instytutu Geologii i Geochemii Surowców Kopalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Działalność badawcza Instytutu obejmuje tematykę związaną z badaniem terenów lokalizacji ropy, gazu i metanu w pokładów węgla; badaniami energooszczędnego przetwarzania sposobem geotechnologicznym paliw kopalnych w gaz (np. podziemne zgazowanie węgla).

Więcej o IGGCM NAS Ukrainy: www.iggcm.org.ua

Współpracują z nami  – polscy producenci paliw węglowych, peletów z biomasy, nowoczesnych systemów kominowych, producenci kotłów na paliwa stałe oraz podajników i palników do kotłów na paliwa stałe

ardeo-s-c

budkot

carbotherm     fako

galmet  klimosz komin-flex
piro

 

mce
metalbet-tarachpancerpol

 

 

 

rakoczyremo-komplexsimar