Polsko-Ukraińska Platforma Innowacji w Energetyce

Katowice, Polska

Lwów, Ukraina

urakol

Polsko-Ukraińska Platforma Innowacji w Energetyce – PUPIE

Polsko-Ukraińska Platforma Innowacji w Energetyce – PUPIE

On grudzień 8, 2016, Posted by , In Publikacje, With No Comments

 

Polsko-Ukraińska Platforma Innowacji w Energetyce – PUPIE została założona przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Geologii i Geochemii Paliw Kopalnych Narodowej Akademii Nauk we Lwowie w wyniku realizacji działań projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych” o akronimie URAKOL, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa 2016.

Głównym celem platformy jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie nowych technologii energetycznych i wykorzystania paliw lokalnych oraz wzmocnienie kontaktów i współpracy między Polską i Ukrainą.

W skład Platformy wchodzą przedstawiciele nauki, przemysłu i administracji, którzy tworzyć będą aktywne forum dzielenia się doświadczeniami w sektorze paliwowo-energetycznym, jak i rozwiązaniami w obszarze polityki, systemu prawnego i gospodarki.

Zadania platformy obejmują: wspieranie innowacyjności i transferu technologii w sektorze paliwowo-energetycznym, promowanie systemów energetycznych przyjaznych środowisku i ekonomii (efektywność energetyczna, oszczędność energii, odnawialne źródła energii) oraz planowanie i wdrażanie działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i ochrony klimatu.

Członkowie PUPIE będą otrzymywać powiadomienia o planowanych działaniach i spotkaniach. Członkowie PUPIE będą również mieli możliwość nawiązania kontaktu i współpracy z innymi partnerami platformy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przyłączeniem się do Polsko-Ukraińskiej Platformy Innowacji w Energetyce prosimy o wypełnienie załączonego formularza i wysłanie skanu emailem na adres: jkrzemien@gig.eu w Polsce lub pupie@ukr.net na Ukrainie.

Deklaracja uczestnictwa w Polsko-Ukraińskiej Platformie Innowacji w Energetyce – PUPIE:  pobierz

Dodaj komentarz